Política de privacitat - PlataformaRPP

Anar al contingut


AVÍS LEGAL
  
Identitat: Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal (PlataformaRPP)
CIF: G64904212
Direcció postal: Carrer Escorial 94 - 08024 Barcelona
Web: https://www.plataformarpp.com
Correu electrònic corporatiu: plataformarpp@plataformarpp.com
Correu electrònic RGPD: rgpd@plataformarpp.com

La Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal, en endavant PlataformaRPP, com responsable del present Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i per la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE),  informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per tal de garantir i protegir la confidencialitat, integritat i accessibilitat de les dades cedides.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • La PlataformaRPP podrà recollir informació cedida pels seus afiliats, un cop acreditada la seva personalitat amb documents oficials, com ara el D.N.I. o passaport, mitjançant formularis en el seu lloc web, correu electrònic o qualsevol altre mitjà físic o digital.
 • La informació recollida serà la mínima i indispensable per dur a terme les accions, o prestar els serveis que en cada cas es plantegin.
 • Les dades personals, voluntàriament cedides a la PlataformaRPP pel seus afiliats, només s’utilitzaran per les finalitats que es descriuen a continuació.
 • Realitzar les gestions i tasques administratives necessàries per la afiliació i adhesió als serveis de la PlataformaRPP, així com per respondre a les consultes dels usuaris del lloc web.
 • Enviar convocatòries, consultes, enquestes, informes, comunicacions, o qualsevol altre tipus d’informació mitjançant correu electrònic, FAX, SMS, MMS, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, sempre que l’afiliat o usuari de la PlataformaRPP hagi consentit expressament en rebre aquests comunicats.
 • Realitzar les prestacions de serveis subscrits i sol·licitats pels afiliats.
 • Notificar canvis i desenvolupaments importants en la política de privacitat, avisos legals, i política de cookies del lloc web.
 • Realitzar anàlisis de perfils, per tractar col·lectivament els serveis, accions o tràmits sol·licitats pels seus afiliats.
 • Tractar les dades cedides pels afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, d’acord amb les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals necessàries d’acord amb la legislació vigent.
 • D’acord amb la LSSICE, la PlataformaRPP no realitzarà practiques de SPAM, en conseqüència, no enviarà correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats pels seus afiliats o usuaris del lloc web.
 • La PlataformaRPP no cedirà en cap cas les dades dels seus afiliats a tercers, sense l’autorització expressa dels seus afiliats i usuaris.
 • La PlataformaRPP no realitzarà tractaments automatitzats de les dades cedides pels seus afiliats i usuaris, per cap altra finalitat diferent a les descrites anteriorment, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 • La PlataformaRPP conservarà les dades dels seus afiliats i usuaris mentre aquests no exerceixin el dret de cancel·lació, oposició, o limitació del tractament. Tanmateix i d’acord amb la legislació vigent, es conservaran les dades personals d’identitat i de tràfic durant un període màxim de 6 anys, per atendre un possible requeriment de Jutges o Tribunals, o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
 • Els afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, podran revocar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat, remetent un correu electrònic amb l’assumpte "Baixa" a l’adreça rgpd@plataformarpp.com
 
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal pel tractament de les dades cedides pels afiliats i usuaris de la PlataformaRPP, és fonamenta en l’obligatorietat d'aquests, en atorgar prèviament el seu consentiment a la PlataformaRPP.
 • La negativa a facilitar les dades personals indispensables o la no acceptació de la present política de privacitat i protecció de dades, implica la impossibilitat d’adherir-se, registrar-se, o sol·licitar i rebre informació dels serveis i activitats promogudes per la PlataformaRPP.
 • En aquells casos en que existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent, serà l’existència prèvia de la relació associativa establerta entre les parts.
 
COMUNICACIONS DE LA PLATAFORMARPP

 • Els afiliats i usuaris de la PlataformaRPP hauran d’autoritzar expressament la voluntat de rebre comunicats per via electrònica o qualsevol altre mitjà.  
 • La PlataformaRPP podrà enviar als afiliats i usuaris que hagin donat el seu consentiment, comunicats sobre les activitats, serveis, noticies i altres afers d’especial interès relacionats amb la seva pròpia finalitat.
 • Els afiliats i usuaris accepten expressament que la PlataformaRPP realitzi anàlisis de perfils i d’ús, en base dels serveis, tràmits i accions que hagi sol·licitat, a fi i efecte de poder enviar de manera personalitzada aquells comunicats que consideri puguin ser del seu especial interès.

COMUNICACIONS DELS AFILIATS I USUARIS

 • Qualsevol comunicació voluntàriament tramesa a la PlataformaRPP pels sues afiliats o usuaris, quedarà incorporada als sistemes d’informació de la PlataformaRPP.
 • Els afiliats i usuaris que desitgin contactar amb la PlataformaRPP, hauran d’utilitzar l’adreça de correu electrònic corporatiu de l’entitat: plataformarpp@plataformarpp.com tal i com s'indica en la pàgina CONTACTAR del lloc web.
 • La PlataformaRPP adverteix que l'enviament de dades personals o privades per correu electrònic, no tenen cap mesura de seguretat ni confidencialitat, raó per la qual recomana que únicament s'utilitzi aquest mitjà per contactar i sol·licitar una cita.
 • Per la mateixa raó, qualsevol informació tramesa per afiliats i usuaris a través d'altres mitjans físics o digitals, eximeix i deixa exempt de tota responsabilitat a la PlataformaRPP, en relació a les mesures de seguretat i confidencialitat de les dades enviades.
 
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES DE DADES

 • La PlataformaRPP no efectuarà cap cessió o comunicació de dades a tercers, ni dins ni fora de la UE, sense l’autorització expressa del seus afiliats i usuaris.
 • La PlataformaRPP únicament facilitarà informació dels afiliats i usuaris a les forces i cossos de seguretat de l’estat, sota ordre judicial o per imperatiu legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu registre si hi ha indicis de la comissió d’algun delicte. La informació facilitada serà sempre la que s'exigeixi per manament judicial.
 • La informació que proporcionin els afiliats i usuaris a través d’aquest lloc web o mitjançant correu electrònic, serà allotjada en els servidors de la PlataformaRPP.

MESURES DE SEGURETAT

 • Les dades voluntàriament cedides pels afiliats i usuaris es tractaran de manera confidencial. La PlataformaRPP ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

DRETS DELS AFILIATS
 
Els afiliats a la PlataformaRPP podran sol·licitar l’exercici dels seus drets presentant un escrit a l’adreça postal que hi ha a la capçalera d’aquest document, o enviant un correu electrònic a rgpd@plataformarpp.com, indicant com assumpte "RGPD", i adjuntant una fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, tal i com indica la llei.
 
 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: Permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: Permet suprimir les dades que resultin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: Permet impedir el tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Limitació del tractament: Permet senyalar determinades dades a fi de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: Permet facilitar les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Permet impedir el tractament automatitzat de les dades per tal de no ser objecte de decisions que puguin produir efectes indesitjables.
 • Dret d’anul·lació: Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
 • Dret de denúncia: Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

POLÍTICA DE COOKIES (Galetes)

 • El lloc web de la PlataformaRPP no utilitza cookies pròpies ni de tercers. Tanmateix, en el moment d’accedir al seu web es genera una cookie de sessió pròpia, que serveix per controlar que es mostri una sola vegada el missatge emergent informatiu en iniciar la navegació. Aquesta cookie s’extingeix automàticament en sortir del lloc web en tancar la sessió.
 • Las cookies, son petits arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Son eines que tenen un paper essencial per a la prestació de determinats serveis, per exemple poden permetre a una pàgina web guardar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, informació que es pot utilitzar per a reconèixer l’usuari a fi de millorar el servei que se li presta.
 • Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
 • Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, la correcta visualització de la informació en dispositius mòbils.
 • En termes generals les cookies es poden classificar en dos tipus, segons quina sigui l’entitat que gestiona el domini que les envia i tracti les dades obtingudes:

  • Cookies pròpies: Aquelles que se envien a l’equip o terminal de l’usuari des del domini gestionat pel propi editor que presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Cookies de tercers: Aquelles que s'envien al equip o terminal de l’usuari des d’un domini que no és gestionat per l’editor del servei, és a dir, les genera i tracta un domini o entitat diferent a la del lloc que s'esta visitant.

 • L’usuari te l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador utilitzat. La manera de desactivar-les és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú de Configuració, Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d'ajuda del navegador on hi haurà les instruccions.
 • L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al disc dur.
 • Per navegar per la nostra pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la PlataformaRPP.

XARXES SOCIALS

 • La PlataformaRPP pot tenir presència a les xarxes socials.
 • El tractament de les dades d’aquelles persones o entitats que es facin seguidores o interactuïn a les xarxes socials amb la PlataformaRPP, es regirà les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés, de la xarxa social concreta.
 • La PlataformaRPP tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats o serveis, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
 • Queda expressament prohibida la publicació a les xarxes socials de qualsevol document, contingut, noticia, escrit, àudio, vídeo, etc., publicat a la pàgina web de la PlataformaRPP, sense autorització prèvia i per escrit dels responsables de la
  PlataformaRPP. Així com
  la publicació de continguts presumptament il·lícits d’acord amb la legislació nacional, comunitària o internacional o relacionats amb activitats presumptament il·lícites, o contravinguin els principis de la bona fe. També aquells que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres afiliats i usuaris, o a tercers i en general qualsevol contingut que la PlataformaRPP pugui considerar inapropiat per contravenir els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció dels afiliats, i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Així mateix, la PlataformaRPP es reserva la potestat de retirar del lloc web o de la xarxa social corporativa, sense previ avís, aquells continguts que es considerin inapropiats.
 • En tot cas, la PlataformaRPP no es responsabilitza de les publicacions fetes pels seus afiliats, usuaris i altres qualsevols persones en les xarxes socials, que quedaran sotmeses a les polítiques de privacitat i seguretat particulars de la xarxa en qüestió.

TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB

 • L'objecte de les presentes Condicions Generals d'Ús, és regular l'accés i utilització del lloc web de la PlataformaRPP pels seus usuaris o visitants.
 • A efecte de les presents condicions, s'entendrà com a Lloc Web l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació amb tots els elements que integra (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia (d'ara endavant, Serveis) que s’hi ofererixen.
 • El web de la PlataformaRPP és un web sense ànim de lucre, de lliure accés, sense publicitat ni enllaços externs, que no recull cap dada dels seus usuaris. Tampoc utilitza cookies pròpies o de tercers, raó per la qual no guarda, no conserva i no analitza cap dada dels seus visitants. (Veure més amunt l’apartat sobre política de cookies).
 • La PlataformaRPP es reserva el dret de cancel·lar, anular, suprimir modificar, o ampliar en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels Continguts i Serveis del seu Lloc Web.
 • El mer accés i navegació pel lloc web de la PlataformaRPP confereix la condició d'Usuari, sense que això suposi entaular cap mena de relació contractual entre ambdues parts.
 • L’Usuari, des del moment en que inicia la navegació pel web de la PlataformaRPP, accepta totes les condicions aquí establertes, sens perjudici de la corresponent normativa legal d’obligat compliment.
 • L'Usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del Contingut i Serveis desinteressadament oferts per la PlataformaRPP, sense contradir les presents condicions d’ús, la llei, la moral, ordre públic, o qualsevol altra aspecte que suposi una lesió als drets de tercers o del mateix funcionament de dit Lloc Web.
 • El web de la PlataformaRPP està adreçat a Usuaris
  residents a Catalunya i Espanya. la PlataformaRPP no pot garantir que el seu Lloc Web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i navegar pel web de la
  PlataformaRPP
  , ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, no assumint la
  PlataformaRPP
  cap responsabilitat que se'n pugui derivar.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

 • La PlataformaRPP farà tot el possible pel bon funcionament del seu Lloc Web, però no garanteix en cap cas la seva permanència o continuïtat, així com la disponibilitat del Contingut i Serveis, o que aquests estiguin lliures d'errors.
 • D’acord amb els límits establerts per la llei, la PlataformaRPP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes en el seu Lloc Web.
 • La PlataformaRPP adverteix a afiliats i usuaris que els Contingut i Serveis del seu Lloc Web, no el vinculen ni constitueixen consells o assessorament de cap tipus, ja que merament es tracta d’un servei ofert sense ànim de lucre i de caràcter informatiu i divulgatiu.
 • La PlataformaRPP no  assumeix  cap responsabilitat  derivada de l’ús indegut, incorrecte, inapropiat o il·lícit que els Usuaris puguin fer dels Continguts i Serveis del seu Lloc Web.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL

 • La PlataformaRPP és el propietari de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual i qualsevols altres drets relacionats amb els Continguts i Serveis del seu Lloc Web.
 • Els texts, imatges, sons, vídeos, animacions, així com qualsevol altra contingut inclós en el present Lloc Web, son propietat exclusiva de la PlataformaRPP o  d’aquells que li han atorgat la corresponent llicència d’ús.
 • No es permet la publicació, distribució, cessió, transmissió, reproducció, magatzematge  o  comunicació pública, total o parcial del Contingut i Serveis del present Lloc Web, per mitjans físics o digitals, sense autorització prèvia, escrita i signada pels responsables de la PlataformaRPP.
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 • La PlataformaRPP es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com per la incorporació de nous serveis, tràmits o accions que pugui oferir als seus afiliats.
 
LEGISLACIÓ

 • A tots els efectes, les relacions entre PlataformaRPP amb els afiliats i usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut