Demanda_Civil - PlataformaRPP

Anar al contingut


En què consisteix...?

Una demanda civil, és una modalitat de demanda judicial, presentada per un particular, sigui persona física o jurídica, destinada principalment a aconseguir el reconeixement de drets establerts legalment, o a la declaració de drets subjectius del demandant, així como a la reparació de danys derivats per la vulneració dels esmentats drets.

En la presentació de la demanda, s'han de descriure els fets, acompanyant-los amb proves fefaents, al·legant la vulneració de dels drets, junt amb les pretensions de la demanda, així com la legislació i jurisprudència que avala la reclamació de manera clara i concisa, ja que el jutge ho limitarà a elles quan resolgui el conflicte, i tot allò que no estigui inclòs dins la demanda, no es podrà fer-ho amb posterioritat.

En el nostre cas, la interposició d'una Demanda Civil tindria com objectiu la reclamació d'una quantitat, i podria servir per facilitar un acord entre las partes, en un àmbit diferent del penal.

© 2016 - PRPP
Tornar al contingut